OKR – Et gunstig rammeverk for resultatoppnåelse

Til tross for en noe spesiell hverdag er vi godt i gang med semesteret, og en ny spennende del av kurset Varehandel: Bærekraftig og digital. I denne delen ser vi nærmere på E-Commerce og digital markedsføring med Karl Philip Lund og Anders Mamen i førersetet. Første forelesning handlet blant annet om OKR, noe vi skal bruke aktivt i forbindelse med opprettelse av egne nettbutikker.

person using phone and laptop
Bildet hentet fra Unsplash.com

OKR-Kort fortalt

OKR står for Objective and Key Results og fungerer som et verktøy for å gjennomføre overordnede mål. Hva du ønsker å oppnå er ditt Objective. Med Key Results kan du måle steg på veien for å oppnå ditt Objective.

OKR er og skal til en hver tid være et enkelt system som forteller arbeidstaker og arbeidsgiver hva som er målsettinger per dags dato, samt hvor suksessfullt arbeidet med å nå tidligere målsettinger har vært.

I 1999 var Google mindre en ett år gammelt og tjente nesten ingen penger. Dette året tok investor John Doerr initiativet til å innføre OKR i selskapet. Vi vet alle hvor suksessfullt selskapet er i dag. Siden 1999, og innføringen av OKR i selskapet har alle ansatte i Google brukt OKR til å følge opp og sette mål. Flere store selskaper som Amazon, Samsung og Netflix benytter seg også av OKR som styringssett for å sette mål og styre virksomhetene sine.

Karl Philip skriver i sin artikkel på INEVO sine hjemmesider at målet med dette verktøyet er å sette noe hårete mål, sikre fremdrift, samt å holde fokuset på de aller mest kritiske aktivitetene til enhver tid. Målene og hver enkelts OKR skal til en hver tid være tilgjengelig for alle i organisasjonen. Gjennom Basecamp skal alle i kurset ta i bruk dette systemet, og følge med og oppdatere frem til semesterslutt.

Fordeler ved bruk av OKR

Som Karl Philip skriver i sin artikkel skal OKR bidra til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. OKR skal samtidig være en enkel måte å styre et selskap på.

person using MacBook Air
Bildet hentet fra Unsplash.com

Karl Philip lister spesielt opp 4 fordeler ved OKR i sin artikkel:

  • De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  • Alle i bedriften får vite hva som er viktig
  • Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  • Alle i bedriften vet hva som foregår

Hva kjennetegner et godt OKR?

En god Objective skal være kort og inspirerende om hva teamet ønsker å oppnå innenfor en tidsbestemt periode. OKR skal gi mening for teamet og gi en følelse av fremdrift. Det er samtidig viktig at målet skal være gjennomførbart uten at teamet skal være avhengige av for eksempel andre avdelinger innad i organisasjonen. Karl Philip skriver vider i sin artikkel at ambisjonen bør være mulig å gjennomføre i løpet av et kvartal. Dersom man har ambisjoner om å gjennomføre målet i løpet av et år hører det heller hjemme i en mer langsiktig strategi, og ikke i OKR.

Kilder:

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/slik-maler-google-sine-ansatte/3423152095.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *