Sirkulære forretningsmodeller-«bruk og gjenbruk»

Nåtidens bruk og kast modell gir oss ressursproblemer. Kunden som tidligere var en bruker har gått til å være en forbruker, og eier mer en tidligere, samtidig som de eier hver ting i mye kortere tid. Resultatet av dette er store mengder avfall som vi ikke vet hvordan vi skal bruke. Vi drukner i søppel, men mangler ressurser.

Ressursbruken i verden har økt kraftig de siste 100 årene og forventes å øke mer. Råvarer som bomull og vann er under press. Det er derfor stor risiko knyttet rundt tilgangen på disse råvarene. Tilgang og pris på råvarer blir derfor en stor utfordring for bedrifter i fremtiden. Hvorfor fungerer ikke lenger den gode gamle lineære forretningsmodellen?

pile of paper garbages
Bildet hentet fra unsplash.com

Lineære forretningsmodeller – lite effektive

«Take-make-waste»- modellen

Den lineære forretningsmodellen beskrives gjerne som «take-make-waste»- modellen. Modellen baseres på en verdikjede der man designer ett produkt, går til innkjøp av nødvendige råvarer, produktet produseres, selges til kunde, kunden bruker og utnytter varen, og så blir produktet kastet. Bedriften har da kun oversikt over produktets reise frem til det selges til forbruker, og mister derfor informasjon om produktets videre livssyklus.

Produktene er typisk designet på en måte som ikke muliggjør reparasjon, gjenbruk eller gjenvinning. I tillegg har produktene svært kort livssyklus. Den lineære forretningsmodellen baserer seg på salg av nye enheter, og det produseres derfor ikke produkter som er designet for å vare lenge. Produktene er også ofte så dyre å reparere (dersom det i det hele tatt er mulig) at forbrukerne heller velger å gå til innkjøp av nytt. I en verden hvor fokuset på miljø og bærekraft aldri har vært større er det lett å se at en forretningsmodell som dette, som på mange måter tillater «bruk og kast» ikke vil fungere. Så hva er så løsningen for bedrifter og miljøet vårt? Sirkulære forretningsmodeller.

Sirkulære forretningsmodeller x Outerknown

“From Waste to Wealth — The Circular Economy Advantage” Peter Lacy and Jakob Rutqvist (2015)

En sirkulær forretningsmodell muliggjør en sirkulær verdikjede. Denne forretningsmodellen skaper ny verdi for forbrukere og også nye inntektskilder for bedriften, uten å bruke nye ressurser.

Det som kjennetegner en sirkulær modell er at de holder ressurser i verdikjeden lengre ved å forsikre seg om at ingen ressurser går til spille eller forsvinner ut av kjeden. I tillegg bidrar den sirkulære modellen til at bruken og levetiden til produkter øker, og man reduserer antall ressurser i omløp.

Selskapet Outerknown fokuserer på å produsere bærekraftige klær og andre produkter. Over 90% av deres varer er produsert av organiske og resirkulerte produkter. Samtidig bruker de også kun leverandører som følger strenge regler til produksjon, arbeidsvilkår og sikkerhet osv.

Blant annet utnytter også Outerknown avfall i havet, og produserer et materiale som kalles ECONYL- et materiale fremstilt av gjenvunnet nylon. Dette finnes blant annet i fiskegarn og annet avfall som blir liggende på havet. I samarbeid med Klokkemerket Breitling lanserte Outerknown flere ulike NATO- remmer produsert av ECONYL i 2019. Begge selskapene har et stort fokus på å drenere verdenshavene.

Bilderesultater for breitling x outerknown non copyright
https://moderndiplomacy.eu/wp-content/uploads/2019/09/Breitling-Outerknown.jpg

Utad kan det virke som at det er mange bedrifter som arbeider ut i fra den sirkulære forretningsmodellen, men sannheten er at det er færre en vi tror. Å gå fra en lineær til en sirkulær modell er kostbart og vanskelig, og kan i tillegg gi produksjonsbaserte problemer for enkelte bedrifter. Det er ogsåmer omfattende arbeid for enkelte bransjer å skulle omstrukturere seg og fokusere på en sirkulær forretningsmodell.

Jeg tror løsningen for bedrifter ligger i samarbeid med andre selskaper som ikke nødvendigvis konkurrerer i samme bransje og marked. Ser vi på eksemplene over med Outerknown og Breitling ser vi at aktører som arbeider i ulike markeder kan hjelpe hverandre. Outerknown er grunnlagt på prinsippet om en bærekraftig utvikling, og ved samarbeid beviser de at de kan tilføre en sirkulær verdi for Breitling. Hva tror du?

Kilder:

https://www.businessinsider.com/outerknown-sustainable-clothing-review?r=US&IR=T

https://www.outerknown.com/pages/sustainability

http://www.basic.no/klokker/breitling-outerknown/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *